Sperm Analizi

Sperm Analizi

Örnek toplama işlemi mastürbasyon yöntemi ile yapılmalı; kondom, sabun ve krem kullanılmamalı, steril kaplar tercih edilmelidir.

Verilen semen örneğinin ilk kısmı daha fazla sperm hücresi içerdiğinden dolay, ilk kısmı sperm verme esnasında dışarıya akar veya kaybedilir ise bu durum laboratuvar görevlilerine mutlaka bildirilmelidir.

Volüm(Hacim): Semen >1.5 ml olmalıdır.
Renk: Normalde semen opak ve grimsi.
PH: N ormal semen PH’ 7.2 – 8 arasındadır.
Likefaksiyon(Semenin Çözünürlüğü):

Viskozite: Sperm analizinde Manuel yöntemlerle yapılmaktadır.
Sonuçların güvenilirliği tamamen incelemeyi yapan kişinin deneyim ve birikimine bağlıdır.

Çoğu yerde, bu konuda birikimi olmayan ve sıklıkla da değişen teknisyenler tarafından yapıldığı için,aynı kişiye ait sperm analiz sonuçları arasında şaşırtıcı farklar ortaya çıkabilmektedir.

Sperm parametreleri:
Spermler Class A,B,C,D şeklinde gruplara ayrılarak incelenmektedir.İleriye doğru hızlı hareketli(Class A),İleriye doğru yavaş hareketli (Class B),İleriye doğru hareketi olmayan (Class C) ve hareketsiz (Class D)spermlerin,hem her alanda incelenen sayısı, hem ml, deki total miktarları ile yüzde oranları ayrı ayrı verilmektedir.

Bunun dışında, ileriye doğru hareketi temsil eden A+B grupların toplamı ile canlı spermleri temsil eden A+B+C grupların toplamı yine incelenen sperm sayıları, ml’deki miktar, toplamdaki miktar ve yüzde oranları bazında ayrı ayrı verilmektedir.