Hizmetler

Kan Tahlilleri

Spermiyogram

Portör

Kültür & Antibiyogram

Hepatit Markırları

Hıv Testi

Hijyen Analizi

İş hijyeni ve çalışma ortamı ölçümü veya iş sağlığı ve güvenliği ölçümü laboratuvar çalışmaları, iş yeri alanlarında noktasal veya kişisel maruziyet şeklinde gerçekleştirilen; test, ölçüm ve analiz hizmetidir.

Gıda Analizi

Yasal hükümler ve mevzuatlar çerçevesinde, gıda kalitesini, güvenliğini ve gıda'nın tüketilmeye uygunluğunu tespit edebilmek amacıyla, vermiş olduğumuz analiz hizmetidir.

Legionella Analizi

Legionella analizi, Lejyoner hastalığı kontrol usul ve esasları hakkında yönetmelik, biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi hakkında yönetmelik kapsamında istenen bir analiz çeşididir.

Su Analizi

İçme ve kullanma suyu analizi, İnsani tüketim amaçlı kullanılan sular hakkında, yönetmelik kapsamında ve sağlık mevzuatında bulunan, sizlere sunmuş olduğumuz bir analiz hizmetidir.

Atık Su Analizi

Suyun belli kullanım amacına uygunluğunun saptanması, su kalitesi ve kirliliği araştırmalarının temel amacını oluşturur, sizlere sunduğumuz hizmetler arasında atık su analizi mevcutdur.

Havuz Suyu Analizi

Açık ve kapalı yüzme havuzları ile suların hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartının belirlenmesi, numune alma, ölçüm/analiz ve raporlama konusunda hizmet vermekteyiz.